Lista de admitidos e excluidos para selección de oito prazas de auxiliar de Policía Local con carácter de persoal laboral temporal

Publícase a lista de admitidos e excluidos para selección de oito prazas de auxiliar de Policía Local con carácter de persoal laboral temporal