O eixo das nosas políticas deben ser sempre as persoas, estando ao lado dos que máis o necesitan, e así se reflectirá nunhas contas transparentes, claras e participativas. Isto abrangue ao mesmo tempo que loitaremos para darlle un gran pulo ao emprego e acabar coa gran lacra que supón o paro en Nigrán. Apostamos decididamente pola formación e o emprendemento, facendo de Porto do Molle un dos grandes eixos de fonte de emprego do municipio que permita que a poboación se asente en Nigrán

Raquel Giráldez Armas (raquel.giraldez @ nigran.org.)
Concelleira de Facenda, Contratación e Desenvolvemento Local