Exames e plantilla do proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2)

Exames e plantilla do proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2)