Anuncio cadro puntuacións terceiro e cuarto exercicio praza subalterno-notificador

Anuncio do cadro de puntuacions correspondentes ao terceiro e cuarto exercicio da fase de oposición do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administración xeral con caracter de funcionario interino e prazo de reclamación.(Expte.num.:
2015/02 ps