Anuncio cadro puntuacions primeiro exercicio e data seguinte exame praza subalterno-notificador

Anuncio do cadro de puntuacions correspondentes ao primeiro exercicio, prazo de reclamacións e convocatoria para a celebración do segundo exercicio da fase de oposición do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino (Expte.núm.: 2015/02 ps)