DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO -MODIFICACIÓN SINGULAR Nº 25 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO PLANEAMENTO DO CONCELLO DE NIGRÁN

MODIFICACIÓN SINGULAR Nº 25 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO PLANEAMENTO DO CONCELLO DE NIGRÁN