Concello de Nigrán - deporte

Apostando polo deporte

como elemento de desenvolvemento persoal, saúde e benestar

Deporte de Nigrán

No Concello de Nigrán  podense atopar numerosas entidades deportivas que dinamizan, promoven e fomentan a práctica da actividade físico-deportiva nas súas diferentes manifestacións, e miles de persoas que participan do feito deportivo desde distintas perspectivas.

Neste entorno deportivo, do que forman parte as propias entidades deportivas, deportistas, siareiros e árbitros, o Concello de Nigrán mantén o seu compromiso de traballo e responsabilidade dinamizando estratexias e liñas de apoio e financiación ás entidades, fomentando a participación activa no deporte, investindo na creación de novas infraestructuras e no mantemento das existentes, mellorando na xestión das instalacións deportivas municipais, xerando ofertas atractivas e novidosas para as diferentes inquietudes existentes ou apoiando a celebración de distintos eventos deportivos na cidade.

Asemade, a Concellería de Deportes ten a firme intención de manter unha oferta de servicios, actividades, programas e escolas deportivas de calidade que potencien o noso sistema deportivo local e faciliten o acceso e participación da poboación na actividade físico-deportiva.AVISO pola Covid-19

Todas as actividades se realizarán baixo a estrita normativa de saúde e respectando en todo momento as medidas e restricións tomadas a causa da Covid19.

Actualmente o nivel do concello é de restrición Media Baixa co cal, no ámbito deportivo hai que ter as seguintes consideracións:

As competicións deportivas estarán ao 50% da súa capacidade máxima permitida. Límite de 500 persoas en locais pechados e 1000 persoas en locais ao aire libre. O público deberá permanecer sentado.

Nas actividades Deportivas: Se a actividade non é federada:

• Ao aire libre en grupos de ata quince persoas, sexan ou non conviventes sen contar o monitor ou guía coa utilización de máscara

• En instalacións deportivas cubertas: de forma individual ou en grupos de ata seis persoas, sexan ou non conviventes sen contar o monitor ou guía coa utilización de máscara

• Instalacións deportivas cubertas: límite 50% da capacidade máxima permitida.

• Uso deportivo de piscinas ao aire libre ou cubertas: 50 %

Se a actividade é Federada:

• Axustarase aos correspondentes protocolos aprobados pola Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.

Instalacións deportivas