Datas exames proceso para a selección de 8 auxiliares de policía local con carácter temporal (Expte. 2017/01 ps)

O primeiro exame é o xoves 15/06/2017.