Data do primeiro exercicio da fase de oposicion plaa subalterno-notificador

Determinación da data de finalización do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso de cobertura do cargo de administrador xeral en xefe como funcionario provisional na retirada do seu titular (expte. 2015/02 ps).