Convocatoria pública para a designación de Xuíz de Paz titular

Publicada no BOPPO do día 30/12/2016