Convocatoria para a provisión dunha praza de oficial de policía local polo procedemento de concurso-oposición

Anuncio DOG convocatoria para a provisión dunha praza de oficial de policía local polo procedemento de concurso-oposición, promoción interna, con carácter de funcionario de carreira