Convocatoria e bases reguladoras para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal

Convocatoria e bases reguladoras para a selección de oito prazas de auxiliar de policía local con carácter de persoal laboral temporal