CONTRATACIÓN MONITORES ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS (Expte: 2015/03 ps)

Convocatoria e bases dos procesos selectivos para a contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016: Monitores/as de escolas deportivas e culturais nas distintas modalidades de actividades (expte.: 2015/03 ps)