Catro mulleres de Nigrán vinculadas ao mundo do mar protagonizan o proxecto “Sesións Mariñeiras”

O salón de actos municipal acolleu hoxe a presentación do proxecto “Sesións Mariñeiras”, unha iniciativa do Concello de Nigrán en colaboración do GAC-7 e Zinqin Audiovisual, financiada a través do Fondo Europeo da Pesca. O acto contou coa participación da concelleira de Turismo, Cultura e Deportes, Liliana Silva, a concelleira de Igualdade, María José Piñeiro, o presidente do GAC-7, Juan Manuel Gregorio Barqueiro, e o director de Zuinqin Audiovisual, Alberto Baamonde, así como con tres do catro protagonistas do proxecto, Eugenia Durán, mariñeira, Lucía Costas, mariscadora, e Estrela Lijó, cociñeira. Marta González, dependente dunha tenda de surf en Patos e practicante de paddle surf, non puido acudir.

O proxecto está composto de catro pezas audiovisuais dun seis minutos de duración cada unha, que aglutinan paisaxes da contorna marítima pesqueiro local, actuacións musicais de grupos pop-rock e entrevistas documentais a catro mulleres que traballan en distintas actividades ligadas ao mar.

Deste xeito, os miniconciertos acústicos ou sesións lixeiras, gravados en localizacións ligadas ao mar e á vida mariñeira, actúan de vehículo de promoción deste sector, achegando o seu pasado, o seu presente e o seu futuro a un público novo, tanto nacional como internacional, moi desvinculado do mundo marítimo pesqueiro tradicional.

O resultado final, un vídeo documental duns 26 minutos de duración con actuacións musicais de grupos punteiros do pop-rock actual, pódese visualizar de forma completa ou fraccionada a través da plataforma web www.sesionsmariñeiras.com, e das redes sociais de Facebook, Twitter e Youtube.

As mulleres, protagonistas
Ao longo das diferentes entrevistas, o espectador accede a unha visión completa do papel da muller na comunidade marítimo-pesqueira nigranense de onte e de hoxe, mostrando o papel que cada unha do catro mulleres protagonistas desempeñan no novo tecido produtivo marítimo costeiro.

Desta forma, “as Sesións Mariñeiras son tamén un canto á defensa da igualdade de xénero nunha profesión histórica e predominantemente masculina, subliñando as dificultades e obstáculos cos que se atopan no seu día a día, e incrementando a visibilidade e importancia do xénero feminino na actividade económica das comunidades marítimo costeiras”, explicou a concelleira, Liliana Silva.

A música como ponte xeracional
Pola súa banda, a música actúa de ligazón coa audiencia máis nova e afastada deste mundo tradicional, levando a realidade, o pasado e o futuro da actividade marítimo pesqueira local a un público máis amplo e diverso, sinalou Carlos Rodríguez, subdirector de Zinquin Audiovisual. Así, “as achegas de David Quinzán, Carmen Johns, Aleix Ragdog e Maryland, complementan as palabras e experiencias de Eugenia Durán, mariñeira, Lucía Costas, mariscadora, Estrela Lijó, cociñeira, e Marta González, dependente dunha tenda de surf en Patos”, engadiu Baamonde.

Obxectivos
As Sesións Mariñeiras teñen como obxectivo prioritario a promoción e diversificación das actividades marítimo pesqueiras, do turismo e da cultura, á vez que pon en valor a igualdade de xéneros nun sector tradicionalmente masculino, como é o marítimo pesqueiro.

As novas tecnoloxías xogan un papel fundamental na consecución destas premisas. As redes sociais e Internet supoñen unha nova vía para achegar a realidade dun sector tradicionalmente refractario cara á innovación e cara a novas canles ou espazos de comunicación. “As Sesións Mariñeiras pretenden situar ás actividades marítimo pesqueiras locais e a Nigrán como municipio turístico costeiro no mundo dixital, coa posta en marcha da plataforma Web www.sesionsmariñeiras.com e das redes sociais a través de Facebook, Twitter e Youtube”, apuntou Silva.

As actividades relacionadas co mar son grandes descoñecidas entre as xeracións do século XXI, que foxen cara ás cidades en busca doutro tipo de oportunidades, deixando atrás un pasado produtivo que vai caendo no esquecemento. “Con este proxecto, buscamos achegar a estas xeracións as actividades tradicionais do ámbito marítimo pesqueiro, a súa historia, a súa traxectoria e a súa cultura, todo isto a través de artistas musicais de hoxe, e moi recoñecidos nos seus diferentes estilos”, agregou.

Respecto ambiental
Os modos de vida das comunidades que viven do mar tenden a ser respectuosos coa natureza, xa que dependen da súa conservación para o seu futuro. Por iso, a protección e respecto da contorna ambiental son valores presentes en todo o documental, “que a través das súas imaxes, os seus sons e en definitiva, todo o seu contido, pretende mostrar a beleza natural e a riqueza paisaxística do municipio”, observou a concelleira.