Cadro de puntuacións e baremo de méritos do proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2.

Cadro de puntuacións e baremo de méritos do proceso para a formación dunha bolsa de emprego de persoal interino coa categoría de auxiliar de Administración xeral, grupo C, subgrupo C2.