Bases específicas convocatoria de subvencións para actividades culturais Concello de Nigrán (2017)

Bases específicas da convocatoria de subvencións para actividades culturais Concello de Nigrán (2017)