Bases do Programa de Alimentos Municipal (PAMP-2016) / (versión castellano)

Aprobadas no Pleno do 31 de marzo de 2016.