Axudas para a adquisición de libros de texto para alumnos de educación infantil

O Concello de Nigrán convoca axudas destinadas á adquisición de libros de texto para alumnos de educación infantil matriculados en colexios públicos do municipio, que poderán ser solicitadas polas familias dos nenos empadroados en Nigrán, que estean ao corrente do pago das taxas e impostos municipais e non superen o límite de recursos establecido.

Para formalizar a solicitude deberán presentar fotocopias do libro de familia completo, DNI dos pais, en caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador, xustificante de ingresos de toda a unidade familiar, nóminas, certificados de empresa, certificados de pensións, certificados do INEM e vidas laborais para os maiores de 16 anos.

O prazo para presentar as solicitudes é do 7 até o 24 de xullo, previa cita no Departamento de Servizos Sociais, no teléfono 986 365 000, extensión 4.