Aprobación provisional da lista de aspirantes admitidos e excluidos do posto de técnica da oficina de turismo

Aprobación provisional da lista de aspirantes admitidos e excluidos do posto de técnica da oficina de turismo