Aprobación de convocatoria e bases reguladoras para a cobertura da praza de Xefe de negociado de recadación

ANUNCIO: Aprobación de convocatoria e bases reguladoras para a cobertura da praza de Xefe de negociado de recadación por xubilación do seu titular