Aprobación da lista definitiva de admitidos e excluídos do proceso de selección de 8 auxiliares de policía local con carácter temporal (Expte. 2017/01 ps).

Designación de tribunal