Aprobación da convocatoria e bases reguladoras para a cobertura da praza de subalterno-notificador

Aprobación da convocatoria e bases reguladoras para a cobertura da praza de subalterno-notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino por xubilación do seu titular