Aprobación convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo para a cobertura da praza de subalterno- notificador

Aprobación convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo para a cobertura da praza de subalterno- notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino por xubilación do seu titular