Aprobación convocatoria e bases proceso praza oficial policía

Aprobación da convocatoria e bases reguladoras para a provisión, cobertura en propiedade, polo procedemento de concurso-oposición promoción interna dunha praza de oficial de policía local do Concello de Nigrán.