Aprobación convocatoria e bases para a cobertura da praza de xefe de negociado de recadación

Aprobación convocatoria e bases para a cobertura da praza de xefe de negociado de recadación do Concello de Nigrán por xubilación do seu titular