ANUNCIO: suspensión cautelar do proceso selectivo para a contratación de personal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016: Modalidade taekwondo.

ANUNCIO: suspensión cautelar do proceso selectivo para a contratación de personal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016: Modalidade taekwondo.