Anuncio reclamacións segundo exercicio praza auxiliar

Anuncio relativo as reclamacións presentadas ao 2º exercicio do proceso selectivo 2012/01ps dunha praza de auxiliar grupo C, subgrupo C2 con carácter de funcionario de carreira.