Anuncio novo cadro puntuacions primeiro exercicio praza subalterno-notificador

Anuncio do novo cadro de puntuacións correspondentes ao primeiro exercicio da fase de oposición do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino despois do estudio e revisión das reclamacións presentadas por varios aspirantes (Expte.núm.: 2015/02
ps)