ANUNCIO LISTA DEFINITIVA. Procesos selectivos para a contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016.

ANUNCIO LISTA DEFINITIVA. Procesos selectivos para a contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016.