Anuncio e nota informativa proceso selección de un subalterno-notificador con carácter de funcionario interino/a

Lista provisional de admitidos e excluídos en relación ao expte. 2015/02 ps (lista provisional e prazo de subsanación en relación ao proceso para a selección dun subalterno-notificador con carácter de funcionario interino/a)