Anuncio DOGA proceso selectivo para a cobertura dunha praza de xefe do Negociado de Recadación

Anuncio DOGA proceso selectivo para a cobertura dunha praza de xefe do Negociado de Recadación