ANUNCIO convocatoria BOE para a cobertura da plaza de xefe de negociado de recadación por xubilación do seu titular

ANUNCIO convocatoria BOE para a cobertura da plaza de xefe de negociado de recadación por xubilación do seu titular