Anuncio cadro puntuacións segundo exercicio praza subalterno-notificador e data de realización do terceiro e cuarto exercicio

Anuncio do cadro de puntuacións correspondentes ao segundo exercicio da fase de oposición do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino, e convocatoria para a realización do terceiro e cuarto exercicio. (Expte.núm.: 2015/02 ps)