Anuncio cadro de puntuacións do proceso selección 8 prazas auxiliar policía (expte. 2015/01 ps)

Anuncio cadro de puntuacións do primeiro e segundo exercicio da fase de oposición proceso selección 8 prazas auxiliar policía (expte. 2015/01 ps)