ANUNCIO BOP: Novo prazo de presentación de instancias (exp. 2014/02 ps) do proceso selectivo para a provisión de tres prazas de Policía Local, grupo C, subgrupco C1 con carácter de funcionario de carreira.

Persoas que no prazo que comprendía dende o 10/09/2014 ao 29/09/2014 cumprían tódolos requisitos establecidos nas bases agás o de “non ter cumplidos os 36 anos”.