ANUNCIO: Aprobación lista provisional de admitidos e excluidos para a contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016

ANUNCIO: Aprobación lista provisional de admitidos e excluidos para a contratación de persoal laboral temporal para o programa socio-cultural e deportivo 2015/2016