Observación das perseidas-Chandefolk

Data de inicio 8/08/2023
Data de fin 8/08/2023

568W+PC A Igrexa, España