Actas exame oral e baremación

Achégase as actas correspondentes ao examen oral e baremación curricular do Plan de Becas Municipal