Acta definitiva do exame escrito para un posto de tecnico/a do servizo de normalización lingüística e convocatoria do exame oral

Acta definitiva do exame escrito para un posto de tecnico/a do servizo de normalización lingüística e convocatoria do exame oral