Acta coa puntuación do proceso selectivo para un técnico de turismo

Acta coa puntuación do proceso selectivo para un técnico de turismo