A Xunta de Gobierno Local aproba a contratación das obras de mellora da seguridade vial en oito rúas de Nigrán

O novo marcado desvíase nalgún punto con respecto ao realizado hai anos para ir por sendas que se achegan máis ao Camiño orixinal